Försvunna Djur

Det finns många orsaker till att ett djur försvinner. Det kan ha blivit skrämt av någonting, eller så har nyfikenheten tagit överhanden och resulterat i en väldigt lång upptäcktsfärd. Ibland kan djuret ha förlorat en kamp om hemmareviret, och blivit jagat på flykt (oftast katter). Ett öppet fönster eller en dörr som hamnat på glänt kan locka till äventyr.

Hur som helst är det en enorm oro att inte veta var ens älskade djur är eller hur det mår. Vid en kommunikation med ett djur som är försvunnet vill man främst att djuret beskriver omgivningarna där det befinner sig, och helst speciella kännetecken eller landmärken som gör det lättare för ägaren att lokalisera var det kan vara. Djuret kan vara väldigt stressat och rädd, och en viktig del av samtalet består i att känna av hur djuret mår och ingjuta lite extra mod och styrka om det behövs.

Det är en obeskrivlig känsla av tacksamhet som kommer när man får veta att ett djur är återfunnet och mår bra, men mycket kan hända ett djur på vift och hur mycket man än vill att djuret ska komma hem välbehållet så går det tyvärr inte att lämna några garantier.

Bokningar av samtal med försvunna djur har förtur och genomförs snarast möjligt.

Jag har vid några tillfällen samarbetat med personer under pågående skallgång. Man har då avsatt någon/några resurser för att följa upp den information jag får från djuret. Hittills har resultaten varit mycket goda, men det är viktigt att samtidigt låta skallgången fortgå som planerat. OM djuret inte hittas är det viktigt att känna att området är avsökt för att kunna planera nästa steg.

Jag arbetar inte med djur som misstänks vara stulna då det kan medföra att de inblandade försätts i fara. Är djuret stulet är det ett jobb för polisen.

PRISLISTA
KONTAKT